Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

 

TP.HCM ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

(V/v xét TNBS đợt tháng 10 năm 2011)

Khoa đã tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên các lớp vào ngày 23/9/2011. Nay thông báo đến các bạn sinh viên danh sách xét TNBS đợt tháng 10 như sau:

A.   HỆ CHÍNH QUY:

1. Lớp DH07DTH: 08 SV

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

DH07DTH

07130071

Đặng Khắc Luận

TNCS, TNCN

2

DH07DTH

07130076

Thân Trọng Minh

TNCS, TNCN

3

DH07DTH

07130083

Phạm Văn Ngoan

CTTH, TNCN

4

DH07DTH

06130169

Lê Quang Như

TNCS, TNCN

5

DH07DTH

07130126

Nguyễn Văn Tích

TNCS, TNCN

6

DH07DTH

07130137

Nguyễn Huỳnh Nam Trung

TNCS, TNCN

7

DH07DTH

07130141

Nguyễn Dương Tùng

TNCS, TNCN

8

DH07DTH

07130082

Nguyễn Tú Nghĩa

TNCS, TNCN, GDTC

2. Lớp DH07DTM: 07 SV

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

DH07DTM

06130140

Lê Viết Hoàng

TNCS, TNCN

2

DH07DTM

07130079

Lê Văn Nam

CTTH, TNCS,TNCN

3

DH07DTM

06130061

Nguyễn Duy Phú

TNCS, TNCN

4

DH07DTM

07130107

Huỳnh Nhất Sinh

TNCS, TNCN

5

DH07DTM

07130127

Nguyễn Ngọc Tiên

TNCS, TNCN

6

DH07DTM

07130128

Nguyễn Nhật Tiến

TNCS, TNCN

7

DH07DTM

07130138

Nguyễn Văn Tú

TNCS, TNCN

3. Lớp DH06DTM: 02 SV

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

DH06DTM

06130124

Lê Tuấn Dương

TNCS

2

DH06DTM

06130203

Nguyễn Trung Tín

TNCS

4. Lớp DH05DTM: 01 SV

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

DH05DTM

05130099

Trần Ngô Diễm Thúy

TNCS

5. Lớp CD06TH: 01 SV

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

CD06TH

05329076

Lê Văn Tinl

TNCN

 

6. Lớp CD05TH: 01 SV

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

CD05TH

05329050

Phan Thanh Ngàn

TNCN

7. Lớp CD07TH: 01 SV

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

CD07TH

05329066

Nguyễn Thảo

 

B.   HỆ TẠI CHỨC

1. Lớp TC06DT: 04 SV

 

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

TC06DT

06230105

Huỳnh Quốc Dũng

TNCS

2

TC06DT

06230132

Nguyễn Thị Thúy

TNCS

3

TC06DT

06230134

Nguyễn Hoàng Túy

TNCS, TNCN

4

TC06DT

06230144

Võ Đắc Xuyên

TNCS

 

2. Lớp TC05DTDN: 09 SV

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

TC05DTDN

05230011

Phan Thị Dung

TNCS, TNCN

2

TC05DTDN

05230019

Đỗ Duy Hảo

TNCS, TNCN

3

TC05DTDN

05230031

Gịp Tú Hưng

TNCS, TNCN

4

TC05DTDN

05230043

Huỳnh Anh Minh

TNCS, TNCN

5

TC05DTDN

05230047

Đoàn Khắc Nguyện

TNCS, TNCN

6

TC05DTDN

05230050

Loan Hoàng Phong

TNCS, TNCN

7

TC05DTDN

05230075

Nguyễn Đức Thụy

TNCS, TNCN

8

TC05DTDN

05230092

Phạm Quốc Việt

TNCS, TNCN

9

TC05DTDN

05230093

Đặng Văn Vinh

TNCS, TNCN

3. Lớp TC04DTBN: 02SV

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

TC04DTBN

04230114

Lương Nguyên Vinh Hải

TNCN

2

TC04DTBN

04230111

Nguyễn Ngọc Hạnh

TNCN

4. Lớp TC04DTCM: 03 SV

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

TC04DTCM

04230242

Ngô Nghĩa Hữu

TNCN

2

TC04DTCM

04230275

Nguyễn Trí Tâm

TNCS, TNCN

3

TC04DTCM

04230282

Lê Chí Thép

TNCS

                                                                                         KHOA CNTT

Số lần xem trang : :4256
Nhập ngày : 15-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn không chín sáu

Xem trả lời của bạn !