Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 660
Toàn hệ thống: 19779
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

 

TP.HCM ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký đề tài LVTN DH07DTGL)

Trên tinh thần Thông báo ngày 24 tháng 8 năm 2011 về việc làm LVTN của lớp DH07DTGL, thì điều kiện để được làm LVTN của lớp DH07DTGL là không nợ môn học nào trong chương trình quy định (tính đến hết HK2 năm học 2010-2011); Sinh viên liên hệ với trực tiếp với Giảng viên để nhận đề tài.

Nay Khoa CNTT thông báo đến lớp DH07DTGL một số vấn đề như sau:

1.     Thời hạn Sinh viên đăng ký tên đề tài và Giảng viên hướng dẫn với Giáo vụ khoa là đến hết ngày 20/10/2011.

2.     Sau thời hạn trên, Sinh viên nào không liên hệ đăng ký xem như không được làm LVTN, Khoa sẽ tổng hợp danh sách và gửi về Phân hiệu Gia Lai.

3.     Các nhóm sinh viên đã nhận đề tài phải liên hệ với Giảng viên để được hướng dẫn cụ thể.

                                                                                         KHOA CNTT

Số lần xem trang : :4019
Nhập ngày : 15-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai hai chín không

Xem trả lời của bạn !