Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ học và đổi phòng học)

 

Thông báo các bạn sinh viên lớp CD11TH học môn Nhập môn hệ điều hành

- Mã môn: 214242

- Giảng viên dạy: Thầy Phạm Công Thiện

- Ngày học: Thứ 6 tiết 123 tại HD201, tiết 789 tại P2, tiết 012 tại P2

- Nghỉ học vào ngày 14/10/2011

- Đổi phòng học sang TV302 bắt đầu từ ngày 21/10/2011 đến 25/11/2011

- Học bù vào Thứ 6 (ngày 21/10/2011) từ tiết 1-6 tại TV302

- Lịch học thực hành các nhóm (danh sách sinh viên kèm theo)

- Đối với các bạn sinh viên không thuộc lớp CD11TH, lịch học không thay đổi (theo TKB phòng Đào tạo đã thông báo)

                                                          TP. HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Khoa CNTT

(Đã thông báo)

Số lần xem trang : :4214
Nhập ngày : 11-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn tám bốn tám

Xem trả lời của bạn !