Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Xem trực tiếp hoặc tải về tài liệu hướng dẫn tại đây

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Căn cứ công văn 220/TB-ĐHNL-CTSV, Khoa Công nghệ thông tin viết Hướng dẫn công việc Nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp bổ sung nhằm hướng dẫn sinh viên hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình học (dành cho sinh viên tốt nghiệp không đúng tiến độ).

2. NỘI DUNG:

Đối với những sinh viên tốt nghiệp không đúng tiến độ, sau khi đã tích lũy đủ các học phần nợ, sinh viên phải làm Đơn đề nghị xét tốt nghiệp bổ sung nộp tại Khoa để được xét tốt nghiệp.

3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1)     Sinh viên download mẫu đơn Đề nghị xét tốt nghiệp bố sung tại website Phòng Đào tạo http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=720&ur=pdt hoặc tạo Khoa Công nghệ thông tin http://www.fit.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=2719&ur=fit

2)     Điền đầy đủ thông tin, kèm theo 1 bảng điểm và nộp cho Giáo vụ Khoa.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký bảng điểm tại Phòng Đào tạo

3)     Căn cứ vào tiêu chuẩn xét tốt nghiệp khóa học, Khoa xét và gởi danh sách xuống phòng Đào tạo, Phòng Đào Tạo đối chiếu và trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

4)      Sau khi nhận Quyết định tốt nghiệp từ Phòng Đào tạo, Khoa sẽ công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp.

5)     Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được cấp giấy chứng nhận tạm thời, bảng điểm và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp sau khi có Quyết định tốt nghiệp.

Lưu ý: Quy định về việc ký sổ và nhận văn bằng tốt nghiệp, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo hoặc xem chi tiết tại http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=11605&ur=pdt

Số lần xem trang : :4741
Nhập ngày : 01-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Mẫu đơn mượn phòng(03-10-2016)

Phân công nhiệm vụ giải quyết công việc(04-10-2012)

[HDCV] Phúc khảo điểm thi(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Phiếu thanh toán tài sản(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị vào học lại sau thời gian tạm dừng(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị thôi học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị tạm dừng và bảo lưu(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị điều chỉnh điểm thi do nhập sai(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tạm thời(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp bằng Tốt nghiệp(01-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu năm ba ba

Xem trả lời của bạn !