Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Xem trực tiếp hoặc tải về tài liệu hướng dẫn tại đây

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Căn cứ công văn 220/TB-ĐHNL-CTSV, Khoa Công nghệ thông tin viết Hướng dẫn công việc Ký xác nhận Phiếu thanh toán tài sản nhằm hướng dẫn sinh viên hoàn thành thủ tục trước khi tiến hành ký sổ và nhận văn bằng tốt nghiệp.

2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1)     Sinh viên download mẫu Phiếu thanh toán tài sản tại website Phòng Đào tạo http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=720&ur=pdt hoặc tại website khoa Công nghệ thông tin http://www.fit.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=2719&ur=fit

2)     Điền đầy đủ thông tin sinh viên.

3)     Đem Phiếu thanh toán đến các đơn vị (Bộ môn, Khoa, Ký túc xá, Thư viện, Đoàn trường, Phòng Kế hoạch – Tài chính) ký xác nhận và đóng dấu.

Lưu ý: Phòng Kế hoạch – Tài chính chỉ ký xác nhận khi các đơn vị khác đã ký xác nhận

4)     Nộp về Phòng Đào tạo khi đến ký sổ và nhận văn bằng tốt nghiệp (gồm Phiếu thanh toán tài sản, Biên nhận cấp bằng, CMND và 1 ảnh 3x4).

5)     Quy định về việc ký sổ và nhận văn bằng tốt nghiệp, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo hoặc xem chi tiết tại http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=2660&ur=pdt

6)     Thông báo về thời gian ký sổ và nhận văn bằng tốt nghiệp, xem chi tiết tại http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=2308&ur=pdt

 

Số lần xem trang : :4641
Nhập ngày : 01-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Mẫu đơn mượn phòng(03-10-2016)

Phân công nhiệm vụ giải quyết công việc(04-10-2012)

[HDCV] Xét Tốt nghiệp bổ sung(01-10-2011)

[HDCV] Phúc khảo điểm thi(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị vào học lại sau thời gian tạm dừng(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị thôi học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị tạm dừng và bảo lưu(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị điều chỉnh điểm thi do nhập sai(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tạm thời(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp bằng Tốt nghiệp(01-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba tám bốn ba

Xem trả lời của bạn !