Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Xem trực tiếp hoặc tải về tài liệu hướng dẫn tại đây

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Căn cứ công văn 220/TB-ĐHNL-CTSV, Khoa Công nghệ thông tin viết Hướng dẫn công việc Ký xác nhận Đơn đề nghị vào học lại nhằm hướng dẫn sinh viên hoàn thành thủ tục trước khi vào học lại sau thời gian tạm dừng.

2. NỘI DUNG:

Sau khi có quyết định tạm dừng (vì lý do cá nhân hoặc bị buộc tạm tiến độ học tập), trước khi bắt đầu học kỳ (sau thời gian tạm dừng), nếu sinh viên muốn tiếp tục theo học phải làm Đơn đề nghi vào học lại và nộp tại Phòng Đào tạo.

3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1)     Sinh viên download mẫu đơn Đề nghị vào học lại sau thời gian tạm dừng tại website Phòng Đào tạo http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=720&ur=pdt

2)     Điền đầy đủ thông tin, kèm theo 1 bản photo quyết định tạm dừng và nộp taị Phòng Đào tạo.

Lưu ý: Sinh viên làm đơn này trước khi bắt đầu học kỳ.

3)     Quy trình giải quyết công việc, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (ngày nhận đơn và thời gian trả lời đơn).

Lưu ý: Khi có quyết định chính thức của Hiệu trưởng sinh viên photo và nộp 1 bản cho Giáo vụ Khoa.

 

 

Số lần xem trang : :4288
Nhập ngày : 01-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Mẫu đơn mượn phòng(03-10-2016)

Phân công nhiệm vụ giải quyết công việc(04-10-2012)

[HDCV] Xét Tốt nghiệp bổ sung(01-10-2011)

[HDCV] Phúc khảo điểm thi(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Phiếu thanh toán tài sản(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị thôi học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị tạm dừng và bảo lưu(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị điều chỉnh điểm thi do nhập sai(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tạm thời(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp bằng Tốt nghiệp(01-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn sáu năm hai

Xem trả lời của bạn !