Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Xem trực tiếp hoặc tải về tài liệu hướng dẫn tại đây

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Căn cứ công văn 220/TB-ĐHNL-CTSV, Khoa Công nghệ thông tin viết Hướng dẫn công việc Ký xác nhận Đơn đề nghị thôi học nhằm giải quyết cho sinh viên được thôi học tại trường.

2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1)     Sinh viên download mẫu đơn Đề nghị thôi học tại website Phòng Đào tạo http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=720&ur=pdt

2)     Điền đầy đủ thông tin và có ý kiến, xác nhận của gia đình, nộp tại Phòng Giáo vụ Khoa để lấy ý kiến của Ban chủ nhiệm Khoa, sau đó sinh viên nhận lại đơn và nộp lên Phòng Đào tạo (kèm theo Phiếu thanh toán tài sản).

3)     Quy trình giải quyết công việc (ngày nhận đơn và thời gian trả lời đơn) sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo.

Lưu ý: Khi có quyết định chính thức của Hiệu trưởng sinh viên photo và nộp 1 bản cho Giáo vụ Khoa.

Số lần xem trang : :4233
Nhập ngày : 01-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Mẫu đơn mượn phòng(03-10-2016)

Phân công nhiệm vụ giải quyết công việc(04-10-2012)

[HDCV] Xét Tốt nghiệp bổ sung(01-10-2011)

[HDCV] Phúc khảo điểm thi(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Phiếu thanh toán tài sản(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị vào học lại sau thời gian tạm dừng(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị tạm dừng và bảo lưu(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị điều chỉnh điểm thi do nhập sai(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tạm thời(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp bằng Tốt nghiệp(01-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một bảy tám

Xem trả lời của bạn !