Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Xem trực tiếp hoặc tải về tài liệu hướng dẫn tại đây

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Căn cứ công văn 220/TB-ĐHNL-CTSV, Khoa Công nghệ thông tin viết Hướng dẫn công việc Ký xác nhận Đơn đề nghị tạm dừng và bảo lưu kết quả (vì lý do cá nhân) nhằm giải quyết cho sinh viên được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập.

2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1)     Sinh viên download mẫu đơn Đề nghị tạm dừng và bảo lưu kết quả tại website Phòng Đào tạo http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=720&ur=pdt

2)     Điền đầy đủ thông tin và có ý kiến, xác nhận của gia đình, kèm theo 1 bảng điểm có mộc của Phòng Đào tạo nộp tại Phòng Giáo vụ Khoa để lấy ý kiến của Ban chủ nhiệm Khoa, sau đó sinh viên nhận lại đơn và nộp lên Phòng Đào tạo.

3)     Quy trình giải quyết công việc còn lại, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (ngày nhận đơn và thời gian trả lời đơn).

Lưu ý:

 - Khi có quyết định chính thức của Hiệu trưởng sinh viên photo và nộp 1 bản cho Giáo vụ Khoa.

- Nếu muốn tiếp tục theo học, sinh viên phải hoàn tất thủ tục đề nghị vào học lại sau thời gian tạm dừng theo đúng thời hạn quy định.

Số lần xem trang : :6129
Nhập ngày : 01-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Mẫu đơn mượn phòng(03-10-2016)

Phân công nhiệm vụ giải quyết công việc(04-10-2012)

[HDCV] Xét Tốt nghiệp bổ sung(01-10-2011)

[HDCV] Phúc khảo điểm thi(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Phiếu thanh toán tài sản(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị vào học lại sau thời gian tạm dừng(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị thôi học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị điều chỉnh điểm thi do nhập sai(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tạm thời(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp bằng Tốt nghiệp(01-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín bảy hai năm

Xem trả lời của bạn !