Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Tải về tài liệu hướng dẫn tại đây

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Căn cứ công văn 220/TB-ĐHNL-CTSV, Khoa Công nghệ thông tin viết Hướng dẫn công việc Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhằm hướng dẫn sinh viên làm giấy chứng nhận tạm thời trong thời gian chờ nhận văn bằng chính thức.

2. NỘI DUNG:

Sau khi Khoa công bố Quyết định tốt nghiệp (từ Phòng Đào tạo gửi về), sinh viên có thể liên hệ Phòng Đào tạo để làm giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1)     Sinh viên download mẫu đơn Đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại website Phòng Đào tạo http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=720&ur=pdt

2)     Điền đầy đủ thông tin và nộp tại Phòng Đào tạo.

3)     Quy trình giải quyết công việc, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (ngày nhận đơn và thời gian trả lời đơn).

Số lần xem trang : :4960
Nhập ngày : 01-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Mẫu đơn mượn phòng(03-10-2016)

Phân công nhiệm vụ giải quyết công việc(04-10-2012)

[HDCV] Xét Tốt nghiệp bổ sung(01-10-2011)

[HDCV] Phúc khảo điểm thi(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Phiếu thanh toán tài sản(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị vào học lại sau thời gian tạm dừng(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị thôi học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị tạm dừng và bảo lưu(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị điều chỉnh điểm thi do nhập sai(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp bằng Tốt nghiệp(01-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy bảy không sáu

Xem trả lời của bạn !