Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Tải về tài liệu hướng dẫn tại đây

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Căn cứ công văn 220/TB-ĐHNL-CTSV, Khoa Công nghệ thông tin viết Hướng dẫn công việc Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp bằng tốt nghiệp nhằm hướng dẫn sinh viên hoàn thành thủ tục tốt nghiệp trước khi ra trường.

2. NỘI DUNG:

Cuối mỗi khóa học (trước khi sinh viên tốt nghiệp), để thông tin trong văn bằng của sinh viên được chính xác, lớp trưởng các lớp tổng hợp Đơn đề nghị cấp bằng tốt nghiệp (bao gồm cả sinh viên đạt và không đạt của đợt xét tốt nghiệp lần 1) và nộp về Phòng Đào tạo.

3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1)     Sinh viên download mẫu đơn Đề nghị cấp bằng tốt nghiệp tại website Phòng Đào tạo http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=720&ur=pdt

2)     Điền đầy đủ thông tin sinh viên, kèm theo 1 ảnh (nữ mặc áo dài, nam mặc áo vest đeo caravat) và một bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông (có công chứng).

3)     Nộp đơn và lệ phí cho lớp trưởng.

Lưu ý: Lớp trưởng liên hệ Phòng Đào tạo về khoản thu lệ phí.

4)     Lớp trưởng tổng hợp đơn và lệ phí nộp về Phòng Đào tạo.

5)     Phòng Đào tạo ký vào Biên nhận cấp bằng cho sinh viên.

6)     Lớp trưởng thông báo các bạn nhận lại Biên nhận cấp bằng để bổ sung vào các giấy tờ khi đến ký sổ và nhận văn bằng tốt nghiệp (gồm Phiếu thanh toán tài sản, Biên nhận cấp bằng, CMND và 1 ảnh 3x4).

7)     Quy định về việc ký sổ và nhận văn bằng tốt nghiệp, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo hoặc xem chi tiết tại http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=2660&ur=pdt

8)     Thông báo về thời gian ký sổ và nhận văn bằng tốt nghiệp, xem chi tiết tại http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?gid=2308&ur=pdt

Số lần xem trang : :4869
Nhập ngày : 01-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Mẫu đơn mượn phòng(03-10-2016)

Phân công nhiệm vụ giải quyết công việc(04-10-2012)

[HDCV] Xét Tốt nghiệp bổ sung(01-10-2011)

[HDCV] Phúc khảo điểm thi(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Phiếu thanh toán tài sản(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị vào học lại sau thời gian tạm dừng(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị thôi học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị tạm dừng và bảo lưu(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị điều chỉnh điểm thi do nhập sai(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tạm thời(01-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám một sáu bảy

Xem trả lời của bạn !