Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Mẫu Luận văn Tốt nghiệp năm 2011. Tải về tại đây!

THÔNG BÁO

(V/v nộp LVTN lớp DH07DT và TC06DT)

 

1.    Thời hạn nộp Luận Văn Tốt Nghiệp hạn cuối là ngày 03/10/2011. Sau thời hạn trên sinh viên nào không nộp xem như chưa hoàn tất Luận văn Tốt nghiệp.

2.    Sinh viên nộp 2 quyển Luận Văn đóng bìa mạ vàng và theo format đã quy định (theo mẫu đính kèm)

Lưu ý: LVTN phải có chữ ký xác nhận của GVHD.

3.    Sinh viên nộp 2 đĩa CD. Nội dung gồm:

  •  Chỉ 1 file word duy nhất (bao gồm tất cả nội dung in của quyển Luận văn Tốt nghiệp).
  • Một thư mục trong đó chứa file powerpoint bảo vệ trước Hội đồng.
  • Một thư mục chứa mã nguồn phần mềm.
  • Một thư mục chứa các tài liệu liên quan.

4.    Địa điểm: nộp tại phòng Giáo Vụ khoa CNTT.

                                                                                         KHOA CNTT

Số lần xem trang : :4290
Nhập ngày : 16-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :22-09-2011

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín ba tám sáu

Xem trả lời của bạn !