Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

 

TP.HCM ngày 14 tháng 09 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức buổi gặp mặt giữa BCN Khoa và SV)

Căn cứ vào kế hoạch chung của Nhà trường, để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho HSSV, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức buổi gặp mặt giữa Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa và tập thể sinh viên các khóa 2008, 2009, 2010.

-         Thời gian: 8g00 ngày 20/09/2011

-         Địa điểm: Phòng HD303 (Khu Hướng Dương)

Nhằm phổ biến một số nội dung như sau:

1.     Nhắc nhở về quy chế học tập, quy chế CTSV, những qui định của Nhà trường và Khoa về việc thực tập tốt nghiệp, đồ án, đăng ký chương trình học,…

2.     Gặp gỡ, giải đáp các thắc mắc SV quan tâm, giải quyết những ý kiến trong chức năng của Khoa.

3.     Trình bày chương trình đào tạo của Khoa/Bộ môn/Chuyên ngành để giúp sinh viên nắm rõ kế hoạch học tập, định hướng phát triển cá nhân, đồng thời nhấn mạnh về chuẩn đầu ra tiếng anh, ngành nghề,... cho sinh viên.

Đề nghị các bạn sinh viên tham gia đầy đủ.

KHOA CNTT

Số lần xem trang : :4350
Nhập ngày : 14-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín hai chín bốn

Xem trả lời của bạn !