Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

THÔNG BÁO

(V/v: tổ chức thi TN lần 2 và đăng ký học lại môn thi TN)

 Theo kế hoạch Khoa CNTT sẽ tổ chức thi TN lần 2 cho các lớp TC05DTDN, DH07DTH&DH07DTM, TC06DT và các lớp đăng ký học lại vào ngày 23/09/2011. Nay thông  báo các bạn SV còn nợ môn thi TN nhưng chưa đăng ký học lại vui lòng liên hệ phòng Giáo vụ khoa để nộp đơn xin đăng ký học lại (kèm theo bảng điểm có mộc của Phòng đào tạo)

-         Điều kiện để được dự thi là không còn nợ môn học nào

-         Thời hạn nộp đơn: đến hết ngày 19/09/2011

*          Danh sách xét dự kiến:

Lưu ý: Sinh viên không nộp đơn xin đăng ký học lại sẽ không được dự thi

Stt

Mã SV

Họ tên

Lớp

Ghi chú

1

06130080

Nguyễn Đức Trung Tín

DH06DTH

TNCN

2

07329032

Lê Thị Hảo

CD07TH

TNCS, TNCN

3

07329049

Vũ Nguyễn Thế Huy

CD07TH

TNCS, TNCN

4

06130055

Đinh Gia Nguyên

CD07TH

TNCS, TNCN

5

05329079

Nguyễn Định Tú

CD06TH

TNCS, TNCN

6

05329068

Trần Mịnh Thiện

CD05TH

TNCS, TNCN

Riêng đối với các bạn lớp TC05DTDN, TC06DT, DH07DTH&DH07DTM (chưa thi tốt nghiệp lần 1 nhưng đủ điều kiện thi vào đợt này) Khoa sẽ đăng ký môn học cho các bạn.

*          Danh sách xét dự kiến: SV phản hồi đến hết ngày 19/09/2011

1.     Lớp DH07DTH: 14 SV

Stt

Mã SV

Họ tên

Ghi chú

1

06130120

Võ Bùi Quang Duy

Chưa thi lần 1

2

07130020

Nguyễn Đình Đạt

Chưa thi lần 1

3

07130071

Đặng Khắc Luận

Chưa thi lần 1

4

07130076

Thân Trọng Minh

Chưa thi lần 1

5

07130082

Nguyễn Tú Nghĩa

Chưa thi lần 1

6

07130085

Nguyễn Thành Ngưng

Chưa thi lần 1

7

06130169

Lê Quang Như

Chưa thi lần 1

8

07130100

Nguyễn Minh Quân

Chưa thi lần 1

9

07130126

Nguyễn Văn Tích

Chưa thi lần 1

10

07130137

Nguyễn Huỳnh Nam Trung

Chưa thi lần 1

11

06130216

Lê Ngọc Tuấn

Chưa thi lần 1

12

07130141

Nguyễn Dương Tùng

Chưa thi lần 1

13

06130094

Phạm Thành Vàng

Chưa thi lần 1

14

07130145

Nguyễn Tuấn Vinh

Chưa thi lần 1

 

2.     Lớp DH07DTM: 7 SV

Stt

Mã SV

Họ tên

Ghi chú

1

06130140

Lê Viết Hoàng

Chưa thi lần 1

2

07130079

Lê Văn Nam

Chưa thi lần 1

3

06130061

Nguyễn Duy Phú

Chưa thi lần 1

4

07130107

Huỳnh Nhất Sinh

Chưa thi lần 1

5

07130127

Nguyễn Ngọc Tiên

Chưa thi lần 1

6

07130128

Nguyễn Nhật Tiến

Chưa thi lần 1

7

07130138

Nguyễn Văn Tú

Chưa thi lần 1

 

3.     Lớp TC06DT: 4 SV

Stt

Mã SV

Họ tên

Ghi chú

1

06230151

Lê Tấn Đạt

Chưa thi lần 1

2

06230118

Nguyễn Ngọc Minh

Chưa thi lần 1

3

06230134

Nguyễn Hoàng Túy

Chưa thi lần 1

4

06230139

Nguyễn Hữu Anh Tuấn

Chưa thi lần 1

 

4.     Lớp TC05DTDN: 9 SV

Stt

Mã SV

Họ tên

Ghi chú

1

05230011

Phan Thị Dung

Chưa thi lần 1

2

05230019

Đỗ Duy Hảo

Chưa thi lần 1

3

05230031

Gịp Tú Hưng

Chưa thi lần 1

4

05230043

Huỳnh Anh Minh

Chưa thi lần 1

5

05230047

Đoàn Khắc Nguyện

Chưa thi lần 1

6

05230050

Loan Hồng Phong

Chưa thi lần 1

7

05230075

Nguyễn Đức Thụy

Chưa thi lần 1

8

05230092

Phạm Quốc Việt

Chưa thi lần 1

9

05230093

Đặng Văn Vinh

Chưa thi lần 1

Số lần xem trang : :4150
Nhập ngày : 13-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :13-09-2011

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn bốn một tám

Xem trả lời của bạn !