Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Danh sách GVCN-CVHT các lớp

Lớp DH11DT:               Thầy Phan Vĩnh Thuần

                                      ĐT: 0909.680.198

                                      Email: pvthuan@hcmuaf.edu.vn

Lớp DH10DT:               Thầy Phạm Công Thiện

                                      ĐT: 0988.533.468

                                      Email: pcthien@hcmuaf.edu.vn

Lớp DH09DT:               Thầy Lê Phi Hùng

                                      ĐT: 0908.005.585

                                      Email: hunglephi@hcmuaf.edu.vn

Lớp DH08DT:               Cô Mai Anh Thơ

                                      ĐT: 0903.197.188

                                      Email: tho@hcmuaf.edu.vn

CD11TH:                       Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy

                                      ĐT: 0902.496.207

                                      Email: thanhthuy125@gmail.com

CD10TH:                       Cô Nguyễn Thị Tú Mi

                                      ĐT: 0987.660.161

                                      Email: nttmi@hcmuaf.edu.vn

CD09TH:                       Thầy Nguyễn Văn Khiêm

                                      ĐT: 0975.400.674

                                      Email: nguyenvankhiem@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang : :4254
Nhập ngày : 09-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách cố vấn học tập khoa CNTT năm học 2016-2017(07-09-2016)

Danh sách cố vấn học tập khoa CNTT năm học 2015-2016(03-09-2015)

Danh sách cố vấn học tập khoa CNTT năm học 2013-2014(23-08-2013)

Danh sách Cố vấn học tập các lớp năm học 2012-2013(25-09-2012)

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp NH 2011-2012 [Cap nhat 31/01/2012](22-11-2011)

Danh sách Cố vấn học tập các lớp(07-12-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy ba sáu chín

Xem trả lời của bạn !