Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Lưu ý: thời gian phản hồi từ 07/09/2011 đến 09/09/2011

 1. Lớp DH06DTM

v Danh sách SV đạt TN đợt này (9 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

DH06DTM

06130112

Nguyễn Ngọc Cương

 

2

DH06DTM

06130111

Trần Trọng Cử

 

3

DH06DTM

06130142

Nguyễn Việt Hùng

 

4

DH06DTM

06130149

Nguyễn Anh Khôi

 

5

DH06DTM

06130052

Trương Quang Minh

 

6

DH06DTM

06146048

Trương Ngọc Tấn

 

7

DH06DTM

06130188

Cao Văn Tân

 

8

DH06DTM

06130234

Hong Sẹc Xướng

 

9

DH06DTM

06130077

Võ Hà Tiến

 

2. Lớp CD07TH

v Danh sách SV đạt TN đợt này (6 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

CD07TH

07329012

Đặng Thiên Cơ

 

2

CD07TH

07329017

Trần Quốc Danh

 

3

CD07TH

07329104

Phan Văn Phường

 

4

CD07TH

07329116

Nguyễn Thế Tài

 

5

CD07TH

07329148

Nguyễn Văn Tới

 

6

CD07TH

07329149

Nguyễn Đoàn Minh Trang

 

3. Lớp CD06TH

v Danh sách SV đạt TN đợt này (2 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

CD06TH

05329009

Trần Tiến Chung

 

2

CD06TH

06329016

Trần Văn Minh

 

4. Lớp TC04DTCM

v Danh sách SV đạt TN đợt này (2 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

TC04DTCM

04230255

Nguyễn Thế Lân

 

2

TC04DTCM

04230274

Huỳnh Tấn Tài

 


5. Lớp TC03DT

v Danh sách SV đạt TN đợt này (3 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

TC03DT

03230001

Hứa Hồng An

 

2

TC03DT

03230031

Nguyễn Hồng Long

 

3

TC03DT

03230053

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

 

 

Số lần xem trang : :4479
Nhập ngày : 08-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :08-09-2011

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu bảy hai không

Xem trả lời của bạn !