Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp (57 SV)

1.      Danh sách sinh viên lớp DH07DTH (28 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

DH07DTH

07130019

Chế Thị Ngọc Duyên

 

2

DH07DTH

07130028

Lưu Thúy Hà

 

3

DH07DTH

07130037

Mai Xuân Hiệp

 

4

DH07DTH

07130046

Nguyễn Ngọc Hùng

 

5

DH07DTH

07130060

Nguyễn Minh Khoa

 

6

DH07DTH

07130058

Nguyễn Đắc Khoa

 

7

DH07DTH

07130061

Trần Anh Khôi

 

8

DH07DTH

07130064

Lê Thị Kim Liên

 

9

DH07DTH

07130067

Hà Thị Phụng Loan

 

10

DH07DTH

07130075

Võ Văn Lượt

 

12

DH07DTH

07130086

Lê Thành Nhân

 

13

DH07DTH

07130152

K' Bou Đa Lých Nhi

 

13

DH07DTH

07130087

Nguyễn Hồ Yến Nhi

 

14

DH07DTH

07130092

Nguyễn Thiện Phúc

 

15

DH07DTH

07130095

Nguyễn Thị Diệu Phương

 

16

DH07DTH

07130096

Lê Thị Phương

 

17

DH07DTH

06130066

Phạm Lê Phường

 

18

DH07DTH

07130101

Trịnh Văn Qui

 

19

DH07DTH

06130176

Trần Nguyễn Thảo Quyên

 

20

DH07DTH

07130103

Phan Thị Ngọc Quyền

 

21

DH07DTH

07130108

Nguyễn Hoàng Sơn

 

22

DH07DTH

07130111

Lê Tấn Tài

 

23

DH07DTH

07130112

Trịnh Đức Tâm

 

24

DH07DTH

07130114

Phạm Minh Thành

 

25

DH07DTH

07130133

Phan Minh Triệu

 

26

DH07DTH

07130144

Hồ Thị Mỹ Uyên

 

27

DH07DTH

07130147

Nguyễn Thụy Vy

 

28

DH07DTH

07130149

Phan Thị Ngọc Yến

 

2.      Danh sách sinh viên lớp DH07DTM (18 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

DH07DTM

07130003

Trần Ngọc Anh

 

2

DH07DTM

07130006

Võ Minh Bình

 

3

DH07DTM

07130011

Nguyễn Phú Cường

 

4

DH07DTM

07130013

Lê Hồng Danh

 

5

DH07DTM

06130118

Nguyễn Tiến Dũng

 

6

DH07DTM

07130036    

Trương Lợi Hiệp

 

7

DH07DTM

07130040

Hoàng Anh Hòa

 

8

DH07DTM

07130044

Trần Văn Hoàng

 

9

DH07DTM

07130055

Hồ Quang Khánh

 

10

DH07DTM

07130062

Trần Huy Lam

 

11

DH07DTM

07130073

Nguyễn Thị Thúy Lữ

 

12

DH07DTM

07130080

Phạm Văn Nam

 

13

DH07DTM

07130089

Tạ Tấn Pháp

 

14

DH07DTM

07130117

Châu Thanh Thắng

 

15

DH07DTM

07130122

Nguyễn Thị Bích Thủy

 

16

DH07DTM

07130129

Tô Thị Thùy Trang

 

17

DH07DTM

07130136

Đoàn Bảo Trung

 

18

DH07DTM

07130142

Lê Nhật Tùng

 

3.      Danh sách sinh viên lớp DH06DTH (1 SV)

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

DH06DTH

06130077

Võ Hà Tiến

 

4.      Danh sách sinh viên lớp TC06DT (10 SV)

 

Stt

Lớp

MSSV

Họ tên

Ghi chú

1

TC06DT

06230101

Nguyễn Nhật Anh

 

2

TC06DT

06230108

Lê Minh Được

 

3

TC06DT

06230110

Lý Trung Hiếu

 

4

TC06DT

06230125

Phạm Minh Thà

 

5

TC06DT

06230126

Nguyễn Chí Thành

 

6

TC06DT

06230127

Đỗ Thị Thiện

 

7

TC06DT

06223565

Phạm Đăng Thưởng

 

8

TC06DT

06230131

Kiều Thị Thanh Thúy

 

9

TC06DT

06230136

Đặng Danh Trung

 

10

TC06DT

06230140

Nguyễn Thanh Tuấn

 

 

 

Trân trọng kính chào.

 

    Ban Giám Hiệu                             Phòng Đào Tạo                              Trưởng Khoa

Số lần xem trang : :4335
Nhập ngày : 25-08-2011
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba bốn bảy chín

Xem trả lời của bạn !