Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1111
Toàn hệ thống: 32688
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

 

TP.HCM ngày 22 tháng 8 năm 2011

 

THÔNG BÁO

 

Theo kế hoạch của năm học, Phòng Đào tạo sẽ cấp bảng điểm cho sinh viên các khóa 2008, 2009, 2010 (không thu lệ phí). Đề nghị Ban cán sự đại diện cho lớp liên hệ Phòng Đào tạo để đăng ký nhận bảng điểm theo lịch sau:

-         Thời gian: từ 9h00 đến 11h00 ngày 24/08/2011 – 30/08/2011

-         Địa điểm: Phòng Đào tạo (gặp Cô Hương – Thầy Tâm để đăng ký)

Lưu ý: đề nghị đem theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi đến liên hệ đăng ký bảng điểm cho lớp. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết những trường hợp trễ hạn.

Trân trọng kính chào.

 

 

Số lần xem trang : :4093
Nhập ngày : 25-08-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn hai bảy năm

Xem trả lời của bạn !