Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

THÔNG BÁO

(V/v bảo vệ luận văn tốt nghiệp)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên lớp DH07DTH&DH07DTM và TC06DT thực hiện tốt bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Ban Chủ nhiệm Khoa Công Nghệ Thông Tin thông báo đến tất cả Giảng viên và sinh viên các lớp một số vấn đề sau:

+  Thời gian chấm điểm luận văn tốt nghiệp: từ ngày 22/08 - 26/08/2011.

* Lưu ý: sinh viên in luận văn và liên hệ nộp trực tiếp cho GVHD và GVPB để chấm điểm.

+ Thời hạn Giảng viên chấm xong: hạn cuối đến ngày 27/08/2011.

* Lưu ý: GV gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ tốt nghiệp về cho Giáo vụ, hạn cuối đến hết ngày 27/08/2011.

+ Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp: 31/08/201101/09/2011.

Để thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, Khoa CNTT đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng thời hạn theo quy định trên.

 

Nay thông báo.

 

                                                                          TP.HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2011        

                                                                                             Khoa CNTT

 

 

 

Số lần xem trang : :4341
Nhập ngày : 11-08-2011
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai không bảy năm

Xem trả lời của bạn !