Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Các bạn download lịch học trong file đính kèm và chú ý các nội dung sau: 

Nghỉ học "Tuần SHCD-HSSV": từ 12/09/2011 - 18/09/2011 đối với các giảng đường PV100, RD100, RD200, TV201, TV301, TV303, HD301, HD303

Thời gian thi HK:
- Khóa 08, 09, 10 từ ngày 21/11/11 - 10/12/11
- Khóa 11 từ ngày 05/12/11 - 10/12/11
 
Lưu ý đối với các bạn học lại hệ niên chế:
- Các bạn xem danh sách các môn học tương đương tại Website Khoa CNTT. 
- Khoa sẽ tổ chức học lại các môn hệ niên chế ghép với các lớp hệ tín chỉ.
Vì vậy các bạn sinh viên đã đăng ký học lại hệ niên chế theo dõi lịch học của các lớp hệ tín chỉ.
 
Download lịch học các lớp chính quy tại Trường Tại đây
Download lịch học Lớp GIa Lai Tại đây (cập nhật)

 

Số lần xem trang : :4465
Nhập ngày : 05-08-2011
Điều chỉnh lần cuối :09-08-2011

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám bốn năm một

Xem trả lời của bạn !