Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Download danh sách xét thi tốt nghiệp lớp DH07DTM tại đây 

Download danh sách xét thi tốt nghiệp lớp DH07DTH tại đây

Download danh sách xét thi tốt nghệp lớp TC06DT tại đây

 Lưu ý: Hạn cuối  các bạn phản hồi là đến 20/06/2011

*     Đính kèm DSSV đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH07DTH (4 sv)

 

Stt

Mã sv

Họ

Tên

1

07130098

Trần Văn

Phương

2

07130123

Dương Thị Hồng

Thúy

3

07130039

Trần Thị

Hoa

4

07130083

Phạm Văn

Ngoan

 

*     Đính kèm DSSV đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH07DTM (3 sv)

 

Stt

Mã sv

Họ

Tên

1

06130005

Hoàng Viết

Anh

2

07130110

Trịnh Nhựt

Tài

3

07130120

Đỗ Phước

Thịnh

 

*     Đính kèm DSSV đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp TC06DT (4 sv)

 

Stt

Mã sv

Họ

Tên

1

06230105

Huỳnh Quốc

Dũng

2

06230132

Nguyễn Thị

Thúy

3

06230137

Châu Minh

Trung

4

06230144

Võ Đắc

Xuyên

 

*     Đính kèm DSSV đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp đăng ký học lại (8 sv)

 

Stt

Lớp

Mã sv

Họ

Tên

1

CD06TH

06329016

Trần Văn

Minh

2

CD07TH

07329021

Vũ Thị Thùy

Dung

3

DH05DTM

05130048

Huỳnh Trúc

Lâm

4

DH05DTM

05130099

Trần Ngô Diễm

Thúy

5

DH06DTM

06130124

Lê Tuấn

Dương

6

DH06DTM

06146048

Trương Ngọc

Tấn

7

DH06DTM

06130203

Nguyễn Trung

Tín

8

DH06DTM

06130031

Nguyễn Hoàng

Hoàn

 

 


*     Đính kèm DSSV không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH07DTH (38 sv)

 

Stt

Mã sv

Họ

Tên

1

07130002

Đinh Ngọc

Anh

2

06130114

Nguyễn Hoàng

Danh

3

06130248

Quách Thị Thùy

Dung

4

07130018

Nguyễn Phương

Duy

5

06130119

Quách Đình

Duy

6

06130120

Võ Bùi Quang

Duy

7

07130020

Nguyễn Đình

Đạt

8

06130127

Trương Tấn

Đạt

9

05130027

Trần Ngọc

Đức

10

06130257

Võ Thị

11

06130024

Hồ Doãn Phương

Hải

12

07130043

Bùi Minh

Hoàng

13

06130037

Nguyễn Đình

Hùng

14

07130051

Nguyễn Trí

Hữu

15

07130151

Dương Thị Mỹ

Linh

16

07130066

Nguyễn Ngọc

Lĩnh

17

07130071

Đặng Khắc

Luận

18

06130049

Nguyễn Thị Hạnh

Mai

19

07130076

Thân Trọng

Minh

20

07130078

Lê Trần

Nam

21

07130082

Nguyễn Tú

Nghĩa

22

07130085

Nguyễn Thành

Ngưng

23

06130169

Lê Quang

Như

24

05130122

Trần Quang

Phúc

25

06130064

Hồ Quốc

Phương

26

06130175

Nguyễn Vinh

Quang

27

07130100

Nguyễn Minh

Quân

28

07130102

Cao Văn

Quý

29

07130105

Nguyễn Hữu

Sáng

30

07130113

Nguyễn Vũ Hoàng

Tân

31

07130125

Nguyễn Thị

Thương

32

07130126

Nguyễn Văn

Tích

33

07130137

Nguyễn Huỳnh Nam

Trung

34

06130216

Lê Ngọc

Tuấn

35

07130141

Nguyễn Dương

Tùng

36

06130094

Phạm Thành

Vàng

37

07130145

Nguyễn Tuấn

Vinh

38

06130098

Cao Anh


 


*     Đính kèm DSSV không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp DH07DTM (14 sv)

 

Stt

Mã sv

Họ

Tên

1

07130001

Trần Văn

An

2

07130012

Nguyễn Tấn

Cường

3

07130014

Trần Hoàn

Diệu

4

07130022

Nguyễn Công

Đắc

5

07130024

Nguyễn Thái

Định

6

07130031

Nguyễn Hữu

Hậu

7

07130033

Trương Phúc

Hậu

8

07130042

Nguyễn Mạnh

Hoàn

9

06130140

Lê Viết

Hoàng

10

07130056

Lê Quang

Khánh

11

07130057

Phan Trọng

Khiêm

12

06130157

Võ Công

Lực

13

07130079

Lê Văn

Nam

14

07130090

Trần Khắc

Phi

15

06130061

Nguyễn Duy

Phú

16

07130093

Đinh Vinh

Phúc

17

07130094

Nguyễn Tấn

Phước

18

07130107

Huỳnh Nhất

Sinh

19

07130119

Nguyễn Văn

Thế

20

07130127

Nguyễn Ngọc

Tiên

21

07130128

Nguyễn Nhật

Tiến

22

06130079

Nguyễn Kim

Tín

23

07130132

Thân Minh

Triết

24

07130138

Nguyễn Văn

 

*     Đính kèm DSSV không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp lớp TC06DT ( sv)

 

Stt

Mã sv

Họ

Tên

1

06230151

Lê Tấn

Đạt

2

06230106

Trần Hải

Đăng

3

05230109

Nguyễn Thanh

Hải

4

06230149

Phạm Trung

Hiếu

5

06230111

Hoàng Đình

Hội

6

06230114

Huỳnh Quốc

Khởi

7

06230118

Nguyễn Ngọc

Minh

8

06230121

Lê Tuấn

Phi

9

06230122

Phạm Khắc

Tân

10

06230128

Dương Quang

Thọ

11

06230145

Lê Đức

Thọ

12

06230133

Huỳnh Quốc

Toàn

13

06230152

Nguyễn Anh

Tuấn

14

06230139

Nguyễn Hữu Anh

Tuấn

15

03230048

Trương Thanh

Tùng

16

06230134

Nguyễn Hoàng

Túy

 

Số lần xem trang : :4195
Nhập ngày : 16-06-2011
Điều chỉnh lần cuối :16-06-2011

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy bốn sáu hai

Xem trả lời của bạn !