Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Xem trực tiếp hoặc download thông báo tại đây

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Số:  /TB-HSV

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v triển khai học bổng của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo năm học 2011 – 2012

 

Căn cứ thông báo 06/TB-HTSV ngày 30/5/2011 của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai học bổng của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo năm học 2011- 2012 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM; Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh  thông báo đến toàn thể sinh viên về nội dung học bổng, như sau:

 

1. Số lượng: 20 suất

2. Trị giá: 2.000.000 VNĐ/năm, bảo trợ qua các năm học cho đến khi sinh viên tốt nghiệp.

3. Đối tượng:

Sinh viên đang học tập tại trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (không xét sinh viên năm cuối).

4. Tiêu chuẩn:

Có điểm trung bình học tập học kỳ I (năm học 2010-2011) đạt trên 7.0.

Điểm rèn luyện đạt từ 90 điểm trở lên.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình chính sách, ưu tiên các trường hợp mồ côi cha, mẹ, sinh viên khuyết tật hoặc nạn nhân chất độc màu da cam.

Chưa nhận học bổng xã hội nào trong năm học 2010-2011.

5. Thời gian - địa điểm nộp hồ sơ:

Hạn chót nhận hồ sơ trước 17h00 ngày 24/6/2011 (thứ 5) tại Văn phòng Đoàn trường.

6. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Đơn xin học bổng theo có xác nhận của Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường (tải mẫu tại http://youth.hcmuaf.edu.vn/data/Don+xin+hocbong+BTBN.doc ).

- Thư chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình và bản thân.

- Bản sao giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách, sổ hộ nghèo, giấy xác nhận khuyết tật, hoặc con mồ côi (có công chứng).

- Bản sao bảng điểm kết quả học tập năm học 2010 -2011 hoặc bảng điểm học kỳ gần nhất có xác nhận của Phòng đào tạo trường hoặc photo có công chứng.

- Bản sao thẻ sinh viên, bản sao giấy CMND (không cần công chứng)

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị Liên chi hội sinh viên các Khoa-Bộ môn thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết và nộp hồ sơ học bổng đúng thời hạn.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Liên chi hội các Khoa-Bộ môn

- Lưu VP

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

 

Số lần xem trang : :4239
Nhập ngày : 13-06-2011
Điều chỉnh lần cuối :13-06-2011

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm ba bảy bảy

Xem trả lời của bạn !