Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO

(V/v: đăng ký học lại môn thi TN và làm LVTN)

 Theo kế hoạch Khoa CNTT sẽ tổ chức thi TN vào khoảng giữa tháng 6 và bảo vệ LVTN vào khoảng cuối tháng 8 hàng năm.

Nay thông  báo các bạn SV còn nợ 2 Môn thi TN và LVTN nhưng chưa đăng ký học lại vui lòng liên hệ Phòng Giáo vụ khoa để nộp đơn xin đăng ký học lại (kèm theo bảng điểm có mộc của Phòng đào tạo)

Điều kiện là không còn nợ môn học nào

Thời hạn: 02/06/2011

*          Danh sách sinh viên đã đăng ký học lại môn thi TN HK 3/2010-2011:

Điều kiện để được dự thi TN là không còn nợ môn học nào

07329016

NguyÔn Lª Vò

Cường

CD07TH

914363

24/04/87

Thi TN m«n c¬ së

06130124

Lª TuÊn

Dương

DH06DTM

914363

16/12/86

Thi TN m«n c¬ së

06329016

TrÇn V¨n

Minh

CD06TH

914363

10/12/87

Thi TN m«n c¬ së

06146048

Tr­¬ng Ngäc

TÊn

DH06DTM

914363

12/10/87

Thi TN m«n c¬ së

06130203

NguyÔn Trung

TÝn

DH06DTM

914363

03/12/87

Thi TN m«n c¬ së

*          DSSV đã nộp đơn xin đăng ký học lại, khoa sẽ đăng ký học lại cho các bạn:

1.     Võ Hà Tiến. MSSV: 06130077, đăng ký làm LVTN

2.      Nguyễn Đình Long. MSSV: 07430013, đăng ký làm LVTN

3.     Vũ Thị Thùy Dung. MSSV: 07329021, đăng ký học lại môn TN Cơ sở (914363)

4.     Nguyễn Hoàng Hoàn. MSSV: 06130031, đăng ký học lại 2 môn TN Cơ sở và TN Chuyên ngành.

Riêng đối với trường hợp Nguyễn Hoàng Hoàn nếu thi qua môn Lập trình mạng 1 ở HK 2/2010-2011 mới được đăng ký học lại môn thi TN

Mọi thông tin phản hồi vui lòng liên hệ Phòng Giáo vụ trước ngày 02/06/2011. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

TP. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2011

                                                                                                                                                Khoa CNTT

                                                                                                                                             (Đã thông báo)

Số lần xem trang : :4222
Nhập ngày : 16-05-2011
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba sáu năm ba

Xem trả lời của bạn !