Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Danh sách Chuyên đề lập trình web. Download tại đây

Danh sách sinh viên thi hệ tín chỉ. Download tại đây

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO

(V/v: danh sách thi HK 2 các môn thực hành khoa CNTT

 dành cho sinh viên hệ tín chỉ)

 1a. Môn Lập trình cơ bản (214321) nhóm thi 01

-        STT từ 1-25: thi PM1 lúc 12g15

-        STT từ 26-48: thi PM2 lúc 12g15

-        STT từ 49-63: thi PM2 lúc 14g30

1b. Môn Lập trình cơ bản (214321) nhóm thi 02

-        STT từ 1-30: thi RD306 lúc 12g15

-        STT từ 31-59: thi RD306 lúc 14g30

-        STT từ 60-88: thi RD406 lúc 12g15

-        STT từ 89-117: thi RD406 lúc 14g30

-        STT từ 118-141: thi PM1 lúc 14g30

2. Môn Cấu trúc dữ liệu (214441) nhóm thi 01

-        STT từ 1-30: thi RD306

-        STT 31-60: thi RD406

3. Môn Lập trình mạng (214252) nhóm thi 01

-        STT từ 1-27: thi RD306

-        STT từ 27-54: thi RD406

4. Phân tích và thiết kế HTTT (214461)

-        STT từ 1-23: thi PM1 lúc 7g30

-        STT từ 24-46: thi PM2 lúc 7g30

-        STT từ 47-69: thi PM1 lúc 8g45

-        STT từ 70-90: thi PM2 lúc 8g45

5. Môn Chuyên đề lập trình Web (914261)

-        STT từ 1-28 (DH07DTH): thi RD306 lúc 8g00

-        STT từ 29-56 (DH07DTH): thi RD306 lúc 9g30

-        STT từ 57-68 (DH07DTH): thi RD406 lúc 8g30

-        STT 1-28 (DH07DTM): thi PM1 lúc 9g30

-        STT 29-52 (DH07DTM): thi PM2 lúc 9g30

 

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2011

                                                                                                                                                Khoa CNTT

                                                                                                                                              (Đã thông báo)

 

Số lần xem trang : :4309
Nhập ngày : 25-04-2011
Điều chỉnh lần cuối :25-04-2011

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai tám bảy sáu

Xem trả lời của bạn !