Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Chương trình đánh giá môn học sẽ kết thúc vào lúc 23 giờ 59 phút ngày thứ 6 (01/04/2011).

Các bạn nhanh chóng đánh giá các môn mình đã học theo danh sách tổng hợp dưới đây để sớm phản hồi thông tin chất lượng giảng dạy cũng như số lượng sinh viên tham gia trong từng môn học
 

Sau đây là danh sách các môn học và đường link đánh giá cho từng môn học (các bạn vui lòng click vào link của môn học mà mình học)
 

Lập trình Web (ThS. Mai Anh Thơ)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&authkey=CJidvvwJ&formkey=dDNxbmg1aUFNNGZ0a0ZBbDI2TUxRWXc6MQ#gid=0

Chuyên đề Java (TS. Phạm Văn Tính)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dDNTRGUyTDBWU2ZrWW9FMExJTnNFVlE6MQ#gid=0

Cấu trúc dữ liệu (Nguyễn Thị Tú Mi)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dDAzWVhwUHFtcTFERWNNd3NzVE9EYkE6MQ#gid=0

Công nghệ phần mềm (ThS. Nguyễn Đức Công Song)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dDZvR2ROdklRb2pIWERiRVQ4eEJZNkE6MQ#gid=0

Đồ án chuyên ngành (ThS. Lê Phi Hùng)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dDdUZF92SVh3WnVBME5CM0NFUTNuemc6MQ#gid=0

Mạng máy tính căn bản (TS. Phạm Văn Tính)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dE5BMUZ6eXVISzZlU0ZtQlZKSmFBcXc6MQ#gid=0

Nhập môn CSDL (Trần Lê Như Quỳnh)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dE9SSDU1MWtuSGZTeE1URWhQdUY1aXc6MQ#gid=0

Thi TN môn cơ sở (TS. Phạm Văn Tính)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dEd5YXlCZmtiU3RPZGp2eDg1N2RHS2c6MQ#gid=0

An toàn bảo mật hệ thống (ThS. Mai Anh Thơ)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dEhMZmx3LXBxbUNOOU1GVVA4VmJwWlE6MQ#gid=0

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (ThS. Lê Phi Hùng)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dElZTE1OdTVtQ290TzRtZ24tQnNiU2c6MQ#gid=0

Nhập môn trí tuệ nhân tạo (ThS. Lê Phi Hùng)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dFNFRGkyVUd4Y1dKQmNmN1dtQ0xMRWc6MQ#gid=0

Hệ quản trị CSDL (ThS. Phan Võ Minh Thắng)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dFo3VW5lUjdRaVEwOTdZWUZ6SFoxUVE6MQ#gid=0

Nhập môn Hệ điều hành (ThS. Phan Vĩnh Thuần)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dFpjWXJLYWxyOG1HenNGbXhwOWctUFE6MQ#gid=0

Thi TN chuyên ngành (ThS. Lê Phi Hùng)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dG1GaG5xS2RzNmZBcFc5RklPWXYyWkE6MQ#gid=0

Công nghệ phần mềm (ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dG5qVWZwNFhyQ255ZWx1bUVwV1k1NVE6MQ#gid=0

Lập trình mạng (TS. Phạm Văn Tính)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dGNVUjk0UE9mNWZsaGtqLTZMNFR4cWc6MQ#gid=0

Chuyên đề hệ thông tin (ThS. Phan Võ Minh Thắng)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dGk4Unl0N0xSTVd0OC1BS3hzMmxIcmc6MQ#gid=0

Đồ án chuyên ngành hệ  thống thông tin (ThS. Phan Võ Minh Thắng)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dGlwWTFfM0Z4UnBMOVFoSnBEWXBUM1E6MQ#gid=0

Mạng máy tính nâng cao (TS. Phạm Văn Tính)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dGt1OU5BdXBOS01aVldVWmFEbEU5OGc6MQ#gid=0

Chuyên đề hệ thống thông tin (ThS. Phan Võ Minh Thắng)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dHBwaTNCMFFXVFJ5QVhsdzUtY0M2WkE6MQ#gid=0

Hệ diều hành nâng cao (ThS. Phan Vĩnh Thuần)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dHE3UUxPQjVUNW1hcjdWMFZqd3RmeEE6MQ#gid=0

Lập trình căn bản (ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dHJfYXFTQWFVZEFTekhaU1FCTU5CaFE6MQ#gid=0

Cấu trúc máy tính (ThS. Phạm Công Thiện)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dDdEc3ZFWjZUdW92eEZKVHRDZk9Rc2c6MQ#gid=0

Đồ án chuyên ngành (ThS. Phạm Công Thiện)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dHNCc3kzTlJmVkNVb0JvSkRnaENDU2c6MQ#gid=0

Giao tiếp người máy (ThS. Nguyễn Thanh Phước)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dHRlSlJ2aHp3RWZReVYweHl0dzFRVWc6MQ#gid=0

Cấu trúc dữ liệu (Nguyễn Văn Khiêm)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dHZ6N2pCaFFmcDFnZTkyWFBUR0VCeXc6MQ#gid=0

CSDL Nâng cao (ThS. Lê Phi Hùng)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dHZIOFN3ZGFCRFFWanZoMzVaRVBCb1E6MQ#gid=0

Chuyên đề Web (ThS. Lê Văn Phận)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dHc2VDAybXVtWHRKZ1NFbUlxbndEQVE6MQ#gid=0


Lập trình căn bản (ThS. Mai Anh Thơ)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dHlQUWtlRkprdXVIZkVna29yczJBanc6MQ#gid=0

Đồ án chuyên ngành (ThS. Mai Anh Thơ)
https://spreadsheets.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/viewform?hl=vi&formkey=dHo4WTdIUWw5VXR4MWhqTkswMTItWHc6MQ#gid=0

Số lần xem trang : :4307
Nhập ngày : 29-03-2011
Điều chỉnh lần cuối :31-03-2011

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín không không bảy

Xem trả lời của bạn !