Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 219
Toàn hệ thống: 6324
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Tải về tập tin tại đây

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG

HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TẠI CHỨC VÀ LIÊN THÔNG

 

Theo kế hoạch Nhà trường sẽ xét TN mỗi năm chia thành 4 đợt

-         Đợt 1: tháng 3

-         Đợt 2: tháng 6

-         Đợt 3: tháng 9

-         Đợt 4: tháng 12

 

Sinh viên đủ điều kiện TN (không nợ môn học nào) vui lòng liên hệ với Khoa để được hướng dẫn

-         Đợt 1: từ 01/02 đến 15/02

-         Đợt 2: từ 01/05 đến 15/05

-         Đợt 3: từ 01/08 đến 15/08

-         Đợt 4: từ 01/11 đến 15/11

 

Khoa sẽ tiến hành nhận thủ tục xét TNBS gồm:

-         Đơn xin xét TNBS (download ở trang Web Phòng Đào tạo)

-         Bảng điểm có đóng mộc của Phòng Đào tạo

Nộp tại Phòng Giáo vụ khoa

Thời gian nhận thủ tục sẽ được thông báo cụ thể theo từng đợt

 

TP. HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2011

Khoa CNTT

(Đã thông báo)

Số lần xem trang : :4075
Nhập ngày : 21-02-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bốn ba tám