Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO

(Điều kiện làm LVTN)

 

Đế được làm LVTN sinh viên phải thỏa 2 điều kiện sau:

1.      Điểm trung bình chung 6 học kỳ đầu trên 6.0

2.      Không nợ môn học nào trong chương trình quy định

Đính kèm DSSV đủ điều kiện làm LVTN

Lớp DH07DTH

 

STT

MSSV

HỌC VÀ TÊN

CHUYÊN NGÀNH

1

07130015

Trần Thị

Dung

Hệ thống thông tin

2

07130019

Chế Thị Ngọc

Duyên

Hệ thống thông tin

3

07130028

Lưu Thúy

Hệ thống thông tin

4

07130037

Mai Xuân

Hiệp

Hệ thống thông tin

5

07130046

Nguyễn Ngọc

Hùng

Hệ thống thông tin

6

07130058

Nguyễn Đắc

Khoa

Hệ thống thông tin

7

07130060

Nguyễn Minh

Khoa

Hệ thống thông tin

8

07130061

Trần Anh

Khôi

Hệ thống thông tin

9

07130064

Lê Thị Kim

Liên

Hệ thống thông tin

10

07130067

Hà Thị Phụng

Loan

Hệ thống thông tin

11

07130075

Võ Văn

Lượt

Hệ thống thông tin

12

07130086

Lê Thành

Nhân

Hệ thống thông tin

13

07130152

K' Bou Đa Lých

Nhi

Hệ thống thông tin

14

07130087

Nguyễn Hồ Yến

Nhi

Hệ thống thông tin

15

07130092

Nguyễn Thiện

Phúc

Hệ thống thông tin

16

07130096

Lê Thị

Phương

Hệ thống thông tin

17

07130095

Nguyễn Thị Diệu

Phương

Hệ thống thông tin

18

07130098

Trần Văn

Phương

Hệ thống thông tin

19

07130101

Trịnh Văn

Qui

Hệ thống thông tin

20

06130176

Trần Nguyễn Thảo

Quyên

Hệ thống thông tin

21

07130103

Phan Thị Ngọc

Quyền

Hệ thống thông tin

22

07130108

Nguyễn Hoàng

Sơn

Hệ thống thông tin

23

07130111

Lê Tấn

Tài

Hệ thống thông tin

24

07130114

Phạm Minh

Thành

Hệ thống thông tin

25

07130123

Dương Thị Hồng

Thúy

Hệ thống thông tin

26

07130133

Phan Minh

Triệu

Hệ thống thông tin

27

07130137

Nguyễn Huỳnh Nam

Trung

Hệ thống thông tin

28

07130141

Nguyễn Dương

Tùng

Hệ thống thông tin

29

07130144

Hồ Thị Mỹ

Uyên

Hệ thống thông tin

30

07130147

Nguyễn Thụy

Vy

Hệ thống thông tin

31

07130149

Phan Ngọc

Yến

Hệ thống thông tin

 

Lớp DH07DTM

 

STT

MSSV

HỌC VÀ TÊN

CHUYÊN NGÀNH

1

06130005

Hoàng Viết

Anh

Mạng máy tính và truyền thông

2

07130003

Trần Ngọc

Anh

Mạng máy tính và truyền thông

3

07130006

Võ Minh

Bình

Mạng máy tính và truyền thông

4

07130011

Nguyễn Phú

Cường

Mạng máy tính và truyền thông

5

07130013

Lê Hồng

Danh

Mạng máy tính và truyền thông

6

06130118

Nguyễn Tiến

Dũng

Mạng máy tính và truyền thông

7

07130036

Trương Lợi

Hiệp

Mạng máy tính và truyền thông

8

07130040

Hoàng Anh

Hòa

Mạng máy tính và truyền thông

9

07130044

Trần Văn

Hoàng

Mạng máy tính và truyền thông

10

07130055

Hồ Quang

Khánh

Mạng máy tính và truyền thông

11

07130062

Trần Huy

Lam

Mạng máy tính và truyền thông

12

07130073

Nguyễn Thị Thúy

Lữ

Mạng máy tính và truyền thông

13

07130079

Lê Văn

Nam

Mạng máy tính và truyền thông

14

07130080

Phạm Văn

Nam

Mạng máy tính và truyền thông

15

07130089

Tạ Tấn

Pháp

Mạng máy tính và truyền thông

16

07130107

Huỳnh Nhất

Sinh

Mạng máy tính và truyền thông

17

07130110

Trịnh Nhựt

Tài

Mạng máy tính và truyền thông

18

07130117

Châu Thanh

Thắng

Mạng máy tính và truyền thông

19

07130122

Nguyễn Thị Bích

Thủy

Mạng máy tính và truyền thông

20

07130127

Nguyễn Ngọc

Tiên

Mạng máy tính và truyền thông

21

07130129

Tô Thị Thùy

Trang

Mạng máy tính và truyền thông

22

07130136

Đoàn Bảo

Trung

Mạng máy tính và truyền thông

23

07130140

Nguyễn Minh

Tuấn

Mạng máy tính và truyền thông

24

07130142

Lê Nhật

Tùng

Mạng máy tính và truyền thông

 

Ghi chú: Danh sách này được thống kê từ dữ liệu của Lớp DH07DT (sinh viên chịu trách nhiệm về danh sách này)

Danh sách chính thức sẽ được công bố sau

TP.HCM ngày 11 tháng 01 năm 2011

Số lần xem trang : :4227
Nhập ngày : 11-01-2011
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu một một sáu

Xem trả lời của bạn !