Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1471
Toàn hệ thống: 15605
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

THÔNG BÁO

(v/v: Chuẩn ngoại ngữ đầu ra dành cho SV không chuyên ngữ)

 

  1. Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chính thức áp dụng chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đống châu Âu) dành cho tiếng Anh, và chuẩn đầu ra tương đương A2 của CEFR dành cho tiếng Pháp. Chuẩn đầu ra tiếng Anh và tiếng Pháp được áp dụng kể từ khóa tuyển sinh 2008 trở đi.
  2. Hai học phần ngoại ngữ điều kiện (10 tín chỉ) vẫn sẽ được triển khai và không thay thế cho việc xét đạt chuẩn đầu ra. Cuối mỗi học phần, sinh viên phải tham gia kỳ thi hết học phần để được xét đạt môn học điều kiện
  3. Sinh viên có thể được xét miễn hai học phần tiếng Anh điều kiện và công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra nếu đáp ứng được 1 trong các điều kiện sau:

Đối với tiếng Anh:

-    Có một trong những chứng chỉ quốc tế: TOEFL 400, TOEIC 450, IELTS 4.5, PET 70, BULATS 40.

-    Có trình độ tiếng Anh tương đương B1 của CEFR do trung tâm ngoại ngữ Đại học Nông Lâm xác nhận

-    Thi đạt kỳ thi đánh giá đầu ra do khoa Ngoại ngữ, Phòng Đào tạo và Trung tâm Khảo thí phối hợp tổ chức

  1. Đối với kỳ thi đánh giá đầu ra:

-    Kỳ thi đánh giá đầu ra sẽ được tổ chức 2 lần trong mỗi năm học

-    Trung tâm Ngoại ngữ phối hợp với khoa Ngoại ngữ chịu trách nhiệm biên soạn đề thi kiểm tra theo chuẩn B1 dành cho tiếng Anh và A2 dành cho tiếng Pháp và phụ trách khâu chấm thi sau kỳ thi

-    Trung tâm Khảo thí chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi

-    Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm lưu điểm thi và xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên

-    Trung tâm Ngoại ngữ chịu trách nhiệm nhận đăng ký và thu lệ phí dự thi 30.000 đồng/thí sinh/lần thi và cấp biên lai thu lệ phí cho sinh viên.

 

TP.HCM ngày 07 tháng 01 năm 2011

Số lần xem trang : :4136
Nhập ngày : 07-01-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm năm sáu bốn