Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1121
Toàn hệ thống: 33885
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Số 117 / CV – ĐT                                               Tp. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Ban Chủ Nhiệm Khoa/BM

Theo yêu cầu của một số Khoa/Bộ môn nay thông báo về việc gia hạn thời gian đăng kí môn học cho sinh viên hệ tín chỉ, học kỳ 2 năm học 2010-2011 như sau:

1/ Thời gian đăng ký bổ sung: sẽ kết thúc vào 16 giờ ngày 17/12/2010. Sinh viên liên hệ CVHT để đăng ký bổ sung theo danh sách các môn học còn chổ (gồm mã MH, nhóm MH) do phòng Đào tạo công bố trên website: http://pdt.hcmuaf.edu.vn. CVHT tổng hợp danh sách chuyển cho giáo vụ khoa để gửi về phòng Đào tạo. Danh sách lập và đánh máy trên Excel gồm 3 cột : Mã SV, Mã MH và Mã nhóm.

2/ Thời gian từ 20/12 đến 26/12/2010 sẽ giải quyết đăng ký xóa môn học. Các thức xóa môn học sẽ được hướng dẫn trên web nói trên. Sinh viên tự thực hiện xóa môn học trong chương trình đăng ký môn học.

Trân trọng kính chào.

                                                                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                            ThS. Trần Thanh Phong

                                                                                                                           (Đã ký)

 

 

Danh sách các môn bổ sung kèm thời khóa biểu

Số lần xem trang : :4087
Nhập ngày : 17-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :17-12-2010

Thông báo

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không bảy chín sáu

Xem trả lời của bạn !