Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Số 117 / CV – ĐT                                               Tp. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Ban Chủ Nhiệm Khoa/BM

Theo yêu cầu của một số Khoa/Bộ môn nay thông báo về việc gia hạn thời gian đăng kí môn học cho sinh viên hệ tín chỉ, học kỳ 2 năm học 2010-2011 như sau:

1/ Thời gian đăng ký bổ sung: sẽ kết thúc vào 16 giờ ngày 17/12/2010. Sinh viên liên hệ CVHT để đăng ký bổ sung theo danh sách các môn học còn chổ (gồm mã MH, nhóm MH) do phòng Đào tạo công bố trên website: http://pdt.hcmuaf.edu.vn. CVHT tổng hợp danh sách chuyển cho giáo vụ khoa để gửi về phòng Đào tạo. Danh sách lập và đánh máy trên Excel gồm 3 cột : Mã SV, Mã MH và Mã nhóm.

2/ Thời gian từ 20/12 đến 26/12/2010 sẽ giải quyết đăng ký xóa môn học. Các thức xóa môn học sẽ được hướng dẫn trên web nói trên. Sinh viên tự thực hiện xóa môn học trong chương trình đăng ký môn học.

Trân trọng kính chào.

                                                                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                            ThS. Trần Thanh Phong

                                                                                                                           (Đã ký)

 

 

Danh sách các môn bổ sung kèm thời khóa biểu

Số lần xem trang : :4232
Nhập ngày : 17-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :17-12-2010

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu năm bốn một

Xem trả lời của bạn !