Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM
THÔNG BÁO
(V/v đăng ký môn học học kỳ II  năm học 2010-2011 khóa 2008, 2009, 2010)
 
 
       Trường ĐHNL TPHCM thông báo về việc đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2008,2009,2010 học kỳ II năm học 2010-2011 như sau:
 
1. Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 21/11/2010.
           
·        Sinh viên liên hệ Cố vấn học tập tại Văn phòng Khoa để được tư vấn, hỗ trợ về việc đăng ký môn học.
·        Ngày 25/11/2010: công bố kết quả đăng ký chính thức. Sinh viên xem kết quả đăng ký có được chấp nhận hay không trong chương trình đăng ký mục Phiếu ĐKMH cột ghi chú.
·         Đăng ký bổ sung và xóa đăng ký: từ ngày 26/11/2010 đến ngày 03/12/2011.
(chỉ đối với một số môn học có số lượng từ 20 – 30 sinh viên, Nhà trường sẽ cho phép đăng ký bổ sung)
 
2.  Thời hạn nộp học phí: ngày 26/11/2010 đến 16 giờ ngày 10/12/2010.
3. Cách thức đăng ký: Đăng ký online, sinh viên đọc kỹ hướng dẫn đăng ký và các thông báo có liên quan trước khi đăng ký môn học .
Lưu ý:
- Các sinh viên khóa 2010 vào máy chủ 3 http://daotao2.hcmuaf.edu.vn
- Các sinh viên khóa 2009 vào máy chủ 2 http://daotao1.hcmuaf.edu.vn
- Các sinh viên khóa 2008 vào máy chủ 1 http://daotao.hcmuaf.edu.vn
 
4. Cách thức nộp học phí: - Chuyển khoản vào tài khoản của trường (xem hướng dẫn chuyển khoản của phòng Kế hoạch tài chính). Sinh viên nộp đúng số tiền theo thông báo của chương trình đăng ký tương ứng với số tín chỉ đã đăng ký.
 
Sau các thời hạn nói trên mọi sự khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 
5. Một số lưu ý:
            - Số tín chỉ đăng ký: tối thiểu 10; tối đa 25 tín chỉ.
            - Riêng các môn học có điều kiện tiên quyết/học trước sinh viên phải học xong trong các học kỳ trước mới được đăng ký.
 
-------------------------------
Thông tin hỗ trợ:
Tư vấn trực tiếp: Tại văn phòng các khoa/BM trực thuộc; Thầy (Cô) trong Ban Cố vấn học tập
---------------------------
Trân trọng thông báo.    
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Số lần xem trang : :4221
Nhập ngày : 12-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy sáu năm bảy

Xem trả lời của bạn !