Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Tải bảng điểm Tại đây

Tải bảng điểm Tại đây: Bảng 1; bảng 2; bảng 3

 Tải bảng điểm Tại đây

Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm tại đây: Nhóm 4; Nhóm 7

Bảng điểm HK2 năm 2012-2013 - THDC - nhóm 3 (Thầy Nhựt): Tải bảng điểm tại đây.

Điểm thi THĐC nhóm 2 - nhóm 10: bảng điểm tham khảo, mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp Giáo Viên giảng dạy.

Tải về tại đây: data/nhom2vanhom10.zip

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không ba bốn

Xem trả lời của bạn !