Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Tải thông tin chi tiết Tại đây

Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

Tải bảng điểm tại đây: MMTCB (lớp Thầy Tính), PT&TKHTTT (lớp Cô Quỳnh)

 Tài bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm tại đây: Lớp Thầy Thiện; Thầy Thuần - Thầy Vinh

 Tải bảng điểm tại đây: Lớp Thầy Thiện; Lớp Thầy Thuần - Thầy Vinh

Tải bảng điểm Tại đây

Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây

 Tải bảng điểm Tại đây.

 Tải bảng điểm chi tiết Tại đây

Tải bảng điểm khóa luận TN - Tháng 3 năm 2015 - Tại đây.

Tải bảng điểm môn : TKHDT (lớp Cô Mi); LTDT (lớp Thầy Việt)

Tải bảng điểm tại đây môn LTCB_HK3_1314; CDWEB_LTWEB

Tải bảng điểm Tại đây: Phần 1; Phần 2

Tải bảng điểm tại đây  Phần 1; Phần 2

Tải bảng điểm tại đây: Phần 1; Phần 2

Các Bn Xem Bng Đim Các Môn Theo Link: Ti Bng Đim

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy sáu không hai

Xem trả lời của bạn !